Categorie 'Gedrag'

Vraag 10:
In welke mate zijn medewerkers gesensibiliseerd voor gebruik/misbruik social media, factuurfraude