Categorie 'Organisatie'

Vraag 6:
Heb je een volledig uitgewerkte procedure in geval van een datalek?